top of page
About Us

Dr Norbert Gill - doświadczony pełnomocnik przed KIO

IMG_3355_edited.png
Zrzut%20ekranu%202020-03-18%20o%2019.38_
logo przezroczyste kirp.png

O MNIE

Nazywam się Norbert Gill. Jestem doktorem nauk prawnych oraz doktorem nauk humanistycznych. Wykonuję zawód radcy prawnego i nauczyciela akademickiego.

Specjalizuję się w zamówieniach publicznych, świadcząc pomoc prawną na rzecz podmiotów publicznych oraz podmiotów prywatnych, począwszy od międzynarodowych korporacji, a skończywszy na przedsiębiorcach.

W charakterze przewodniczącego prowadziłem komisje przetargowe, które udzielały największych zamówień w skali kraju, typu "Budowa areny Euro 2012, Stadionu Miejskiego w Poznaniu". 

Specjalizuję się w reprezentowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO). Uczestniczyłem już w ponad 300 rozprawach zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców.

Od niespełna 30 lat pracuję jako wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przez trzy kolejne lata uzyskałem tytuł Praeceptor Laureatus, dla dydaktyka roku, a następnie nagrodę Praeceptor Optimus oraz Nagrodę Najlepszego Dydaktyka na UAM. w okresie nauczania zdalnego. Pełnię funkcję kierownika Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych pod patronatem Prezesa UZP. 

Od wielu lat pracuję także jako wychowawca i nauczyciel kolejnych roczników aplikantów radcowskich, ucząc ich zamówień publicznych.

Jestem autorem prawie 200 publikacji o charakterze popularnonaukowym i naukowym, w tym dwóch książek.

Przez lata byłem doradcą Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych.

Pełnię rolę arbitra sądu polubownego.

Moim hobby są podróże, te dalekie i bliskie oraz architektura, i design.

IMG_3366%2525202_edited_edited_edited.pn
IMG_3365_edited_edited.png

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Zamówienia 
publiczne

Kancelaria Amicus świadczy w pełnym zakresie usługi dotyczące zamówień publicznych. Dla zamawiających przygotowuję i ogłaszam postępowania, prowadzę je aż do zakończenia, podpisania umowy i jej wykonania wraz z wprowadzaniem ewentualnych zmian do umowy.

Moją specjalnością jest reprezentacja stron i uczestników postępowania w sporach przed Krajową Izbą Odwoławczą, sądami okręgowymi w sprawach skargowych.

Dla wykonawców mogę dokonać każdej czynności jako ich pełnomocnik lub doradca. 

Mogę również występować w roli przewodniczącego lub członka komisji przetargowej. 

Jestem obrońcą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Obszar działalności to cały kraj, ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy, Wrocławia, Krakowa i Poznania

Kotwica 1
wizytowki.png

MOI KLIENCI

Testimonials
Contact Us

Duże międzynarodowe korporacje działające w postaci spółek prawa handlowego z branży medycznej, a w szczególności zajmujące się handlem sprzętem medycznym, diagnostyką i genetyką, a także z branży motoryzacyjnej i kolejowej itp.

Przetargi na wysoce specjalistyczny sprzęt medyczny, w tym diagnostyki obrazowej, na dostawę i dzierżawę aparatury i odczynników, sprzętu jednorazowego, pojazdy dla służb ochrony państwa i z dziesiątek innych branż.

bottom of page